phone+48 604 168 367 mail_outlinepoczta@euromapa.pl

Zakres usług

Budownictwo

Tyczenie budowli, pomiary realizacyjne, inwertaryzacje sieci, uzbrojenia terenu

Inwentaryzacje budynków i budowli, obsługa inwestycji, pomiary przemieszczeń i odkształceń

Mapy do celów pomiarowych

Do celów prawnych

Podziały, rozgraniczenia, scalanie nieruchomości

Wznowienia znaków geodezyjnych, regulacje stanów prawnych nieruchomości

Kartografia, Informatyka

Plotowanie, kalibracja map, uszlachetnianie rastrów, wektoryzacja

Konwersje baz opisowych ewidencji gruntów, numeryczne plany zagospodarowania, numeryczne mapy branżowe

Geodezja

    Firma zapewnia kompleksowe usługi geodezyjne. Obejmują one obsługę budownictwa realizowaną zgodnie z zapotrzebowaniem inwestora. Zakres usług obejmuje cały cykl budowlany od etapu projektowania, poprzez prace realizacyjne, obsługę inwestycji, po prace inwentaryzacyjne i powykonawcze.

Kartografia

    Oferujemy plotowanie map, projektów, opracowań na ploterze kolorowym do formatu A-0 na dowolnym nośniku. Wykonujemy prace związane z przetważaniem obrazów rastrowych, np. kalibrację rastrowych podkładów mapowych, uszlachetnianie rastra, itp. Wykonujemy przetwarzanie map i rysunków rastrowych na dane wektorowe. Zależnie od wymaganej precyzji stosujemy wektoryzację automatyczną, półautomatyczną lub manualną.

Mapy Numeryczne

    Firma wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Doświadczona i fachowa kadra zapewnia profesjonalne i terminowe wykonanie zlecanych map numerycznych

Kontakt

Biuro Usługowo-Handlowe EuroMapa Janusz Dyrda

ul. Piłsudskiego 61

22-600 Tomaszów Lubelski

Tel: 604 168 367

poczta@euromapa.pl