Usługi dronem

Oferujemy usługi dronem w formie wykonywania zdjęć oraz filmów z powietrza. Nasz personel posiada wymagane uprawnienia w formie świadectw kwalifikacji UAVO pozwalających na przeprowadzanie lotów zarówno w zasięgu wzroku (VLOS) jak i poza jego zasięgiem (BVLOS) o maksymalnej masie startowej 25 kg.

Loty wykonujemy maszynami firmy DJI uznawanej za lidera w branży produkcji BSP. W tym momencie nasz sprzęt pozwala na wykonywanie zdjęć w rozdzielczości 20 Mpix oraz filmów w rozdzielczości 4K w 30 klatkach na sekundę. Ponadto dzięki zastosowaniu wirników nowej generacji hałas generowany przez drona został w znacznym stopniu zredukowany.

Filmowanie

Wykonane materiały udostępniamy w formie elektronicznej bez obróbki.

Modelowanie 3D, ortofotomapa

Wykonane materiały udostępniamy w formie elektronicznej w programie Agisoft Metashape.

Obsługa inwestycji

Wykonujemy materiały zdjęciowe i filmowe.

Z racji indywidualności konkretnych zleceń, każde z nich jest wyceniane indywidualnie. Na skomplikowanie wykonania zlecenia, a przez to – cena, wpływa wiele czynników, m.in.: